Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
Nguyên Phụ Liệu May Mặc
Năm thành lập:
2008
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc, Quốc Tế
Tôi có thể giúp gì bạn?
Nguyễn Thị Kim Thảo
Tel: 0909 80 7272

kéo bấm chỉ

Kéo bấm chỉ đen I
Kéo bấm chỉ đen I
Kéo bấm chỉ đen II
Kéo bấm chỉ đen II
Kéo bấm đen Lastar
Kéo bấm đen Lastar
Kéo bấm chỉ đen MGS
Kéo bấm chỉ đen MGS
Kéo bấm quai
Kéo bấm quai
Kéo bấm sơn 2 màu
Kéo bấm sơn 2 màu
Kéo bấm chỉ sơn AK
Kéo bấm chỉ sơn AK
Kéo bấm chỉ sơn Laisite
Kéo bấm chỉ sơn Laisite
Kéo bấm sơn MCS
Kéo bấm sơn MCS
Kéo bấm sơn YJL-199A
Kéo bấm sơn YJL-199A
Kéo bấm chỉ (new)
Kéo bấm chỉ (new)
Kéo bấm chỉ (new)
Kéo bấm chỉ (new)
Kéo bấm chỉ (new)
Kéo bấm chỉ (new)
Kéo bấm chỉ hộp đỏ
Kéo bấm chỉ hộp đỏ
Kéo bấm chỉ hộp vàng
Kéo bấm chỉ hộp vàng
Kéo bấm chỉ mũ đỏ
Kéo bấm chỉ mũ đỏ
Kéo bấm chỉ đen caro
Kéo bấm chỉ đen caro

Nguyên phụ liệu may mặc

Khung Thêu
Khung Thêu
Suốt Máy May
Suốt Máy May
Thuyền Gia Đình
Thuyền Gia Đình
Thuyền Công Nghiệp
Thuyền Công Nghiệp
Phụ Tùng Máy May
Phụ Tùng Máy May
Móc Quần Tây
Móc Quần Tây
Dây Chân
Dây Chân
Dùi Vải
Dùi Vải
Lưng Mỹ Trắng Sọc
Lưng Mỹ Trắng Sọc
Lưng Mỹ Trắng Thổ Cẩm
Lưng Mỹ Trắng Thổ Cẩm
Móc Len Inox
Móc Len Inox
Móc Len
Móc Len
Mus Ngực
Mus Ngực
Mus Ngực Tròn Không Bọc
Mus Ngực Tròn Không Bọc
Mus Ngực
Mus Ngực
Nút Bẹt
Nút Bẹt
Thun Cá
Thun Cá
Móc quần tây (new)
Móc quần tây (new)
Kim chuỗi
Kim chuỗi
Keo ép nhiệt
Keo ép nhiệt
Cúc bấm (new)
Cúc bấm (new)
Cúc bấm (new)
Cúc bấm (new)
Cây xỏ kim (new)
Cây xỏ kim (new)
Nhíp gắp chỉ
Nhíp gắp chỉ
Chỉ Thêu DMC
Chỉ Thêu DMC
Băng nhám dính
Băng nhám dính
Băng nhám dính
Băng nhám dính
Keo lót thêu vi tính
Keo lót thêu vi tính
Kim khâu tay
Kim khâu tay
Keo tan
Keo tan
Chỉ vắt sổ
Chỉ vắt sổ
Thước mica khắc
Thước mica khắc
Phấn may
Phấn may
Phấn may
Phấn may
Cây sỏ kim
Cây sỏ kim
Thước dây
Thước dây
Mex dựng
Mex dựng
Móc quần tây
Móc quần tây
Cúc bấm
Cúc bấm
Chỉ may Astra
Chỉ may Astra
Chỉ may Tiger
Chỉ may Tiger
Dây Khóa Kéo
Dây Khóa Kéo
Kéo may
Kéo may
Kéo may
Kéo may
Kéo may
Kéo may
Kéo may
Kéo may
Kéo may
Kéo may
Kéo may
Kéo may
Nhíp gắp chỉ
Nhíp gắp chỉ
Nhíp gắp chỉ
Nhíp gắp chỉ
Kim Chuỗi
Kim Chuỗi
Súng Bắn Keo Nến
Súng Bắn Keo Nến
Đầu Khóa Kéo
Đầu Khóa Kéo
Bàn Là Hơi Nước Công Nghiệp
Bàn Là Hơi Nước Công Nghiệp
Kim Khâu Tay
Kim Khâu Tay
Thước cuộn Đức nhỏ
Thước cuộn Đức nh̔...
Thước cuộn Đức lớn
Thước cuộn Đức lớ...
Thước dây
Thước dây
Chỉ may Tiger Và Astra
Chỉ may Tiger Và Astra
Dây thun
Dây thun
Kim Băng
Kim Băng

Sản phẩm cung cấp

Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp