Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
Nguyên Phụ Liệu May Mặc
Năm thành lập:
2008
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc, Quốc Tế
Tôi có thể giúp gì bạn?
Nguyễn Thị Kim Thảo
Tel: 0909 80 7272

Nguyên phụ liệu may mặc

Băng nhám dính
Băng nhám dính
Băng nhám dính
Băng nhám dính
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Keo lót thêu vi tính
Keo lót thêu vi tính
Kim khâu máy
Kim khâu máy
Kim khâu tay
Kim khâu tay
Keo tan
Keo tan
Chỉ vắt sổ
Chỉ vắt sổ
Thước mica khắc
Thước mica khắc
Phấn may
Phấn may
Cây sỏ kim
Cây sỏ kim
Kéo may
Kéo may
Thước dây
Thước dây
Mex dựng
Mex dựng
Mex giấy
Mex giấy
Móc quần tây
Móc quần tây
Cúc bấm
Cúc bấm
Chỉ may Astra
Chỉ may Astra
Chỉ may Tiger
Chỉ may Tiger
Kéo bấm chỉ
Kéo bấm chỉ
Kéo bấm chỉ
Kéo bấm chỉ
Kéo bấm chỉ
Kéo bấm chỉ
Dây Khóa Kéo
Dây Khóa Kéo

Sản phẩm cung cấp

Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp
Sản Phẩm Cung Cấp